กรรไกรกระตุกกิ่งไม้ ด้ามปรับขนาดได้ META No.JH-501

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละะ      ราคา

014280                    ด้ามยาว 3 เมตร       ลังละ 6 อัน                    อันละ 700.-