Skip to content

เกี่ยวกับเรา

METALION IMPORT CO., LTD

ประแจเมต้า ไม่มีพัง มีแต่หาย

บริษัท กิจนำอิมปอร์ต จำกัด 

ผู้นำด้านเครื่องมือที่ช่างไว้ใจ 

ด้วยระยะเวลากว่า 40 ปี 

CONTACT METALION IMPORT

ติดต่อเราได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

50/1-2 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330