Skip to content

ขั้นตอนการทำเครื่องดื่มรังนกแท้

ส่วนผสมสำหรับทำรังนก 1 ถ้วย

  • รังนกแห้งประมาณ 2 กรัม หรือ รังนกชิ้นกลม 1 ชิ้น
  • น้ำเชื่อม
  • น้ำใบเตย , นมสด , น้ำสมุนไพร หรือ น้ำผลไม้
  • อื่นๆ ได้แก่ ผลไม้แห้ง หรือผลไม้ตามฤดูกาล

วิธีทำ

  1. แช่รังนกในน้ำสะอาดให้พองตัว โดยต้องแช่รังนกในน้ำประมาณ 3 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น เมื่อรังนกพองตัวให้เทน้ำออก (เก็บน้ำที่แช่รังนกไว้)
  2. นำรังนกที่พองตัวแล้วไปนึ่งด้วยไอน้ำเป็นเวลา 25-30 นาที
  3. นำน้ำที่ได้จากการแช่รังนกไปทำน้ำเชื่อม
  4. เติมน้ำใบเตย, น้ำเชื่อม ,หรือน้ำสมุนไพร มาผสมกัน แล้วนึ่งต่ออีกประมาณ 25-30 นาที
  5. อาจใส่นมสด ผลไม้แห้ง หรือผลไม้ตามฤดูกาลตามที่คุณชอบ และรับประทานได้