Skip to content

วงจรชีวิตของนกแอ่นกินรัง

3. วงจรชีวิตของนกแอ่นกินรัง

  • นกแอ่นกินรังมีพฤติกรรมการสร้างรังส่วนใหญ่ในเวลากลางคืน นกใช้ระยะเวลาในการสร้างรัง 30-60 วัน
  • การผสมพันธุ์ของนกแอ่นเกิดขึ้นบริเวณหน้ารังโดยช่วงเวลาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเวลากลางคืน ใช้ระยะวางไข่ 5-7 วัน
  • นกนางแอ่นวางไข่ครั้งละ 2 ฟองโดยพ่อแม่นกทั้งสองจะช่วยกันกกไข่ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ระยะเวลาในการฟักไข่คือ 21 วัน
  • ลูกนกนางแอ่นเมื่อครั้งเป็นลูกอ่อนจะเดินไม่ได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พ่อแม่นกสลับกันกกเพื่อให้ความอบอุ่น การกกจะใช้เวลาทั้งกลางวันและกลางคืน โดยลูกนกแอ่นจะผลัดขนอ่อนและขนเม่น จนถึงอายุ 7-15วัน
  • นกนางแอ่นทั้งเพศผู้และเพศเมียจะช่วยกันเลี้ยงดูลูก ในแต่ละวันลูกนกจะได้รับอาหารประมาณ 5 ครั้งต่อวัน นกจะป้อนอาหารเยอะที่สุดในเวลาเช้าและเย็น เป็นระยะเวลา 14-21 วัน ลูกนกก็จะบินได้สามารถออกไปหาอาหารได้เอง
  • หลังจาก 17-18 วัน ลูกนกก็จะหาคู่เพื่อสร้างครอบครัวใหม่ และดำเนินตามวงจรชีวิตต่อไป (รังนกแอ่นถ้าถูกเก็บ นกแอ่นก็จะสร้างรังขึ้นมาทดแทนรังเก่าโดยจะเลื่อนการวางไข่ออกไป โดยการสร้างรังใหม่ทดแทนรังเก่าสามารถทำได้ 2-3 ครั้ง แต่ขนาดของรังจะเล็กลงกว่าเดิม)