Skip to content

ภาพกิจกรรม / รีวิว

ภาพกิจกรรม

รีวิวตัวอย่าง จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

หลังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ KR RICE PLUS รู้สึกว่าหลับสบายขึ้น คลายเครียด และรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากเลยค่ะ
คุณจีรนันท์
พนักงานบริษัทเอกชน
หลังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ KR RICE PLUS รู้สึกว่าหลับสบายขึ้น คลายเครียด และรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากเลยค่ะ
คุณจีรนันท์
พนักงานบริษัทเอกชน
หลังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ KR RICE PLUS รู้สึกว่าหลับสบายขึ้น คลายเครียด และรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากเลยค่ะ
คุณจีรนันท์
พนักงานบริษัทเอกชน
หลังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ KR RICE PLUS รู้สึกว่าหลับสบายขึ้น คลายเครียด และรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากเลยค่ะ
คุณจีรนันท์
พนักงานบริษัทเอกชน

ภาพก่อน และหลังทานผลิตภัณฑ์

ภาพสินค้า KR RICE PLUS

ภาพสินค้า PH PLUS COFFEE

ภาพสินค้า PH CORDY