Skip to content
Metalion Import Co., Ltd

บริษัท กิจนำอิมปอร์ต จำกัด

บริษัท กิจนำอิมปอร์ต จำกัด

 ผู้นำด้านเครื่องมือช่างที่ช่างไว้ใจ 

ด้วยระยะเวลากว่า 40 ปี 

PRODUCTS RECOMMEND

"แนะนำสินค้าใหม่"

แปรงลูกกลิ้งทาสี (เฉพาะแปรงลูกกลิ้ง) STAR No.2020 ขนาด 4″

แปรงขนสั้น สำหรับสีน้ำมัน 

บรรจุกล่องละ 24 อัน