Skip to content
Metalion Import Co., Ltd

บริษัท กิจนำอิมปอร์ต จำกัด

บริษัท กิจนำอิมปอร์ต จำกัด

 ผู้นำด้านเครื่องมือช่างที่ช่างไว้ใจ 

ด้วยระยะเวลากว่า 40 ปี 

Product Recommend

สินค้าแนะนำของเรา

ประแจปากตายข้าง/แหวนข้าง META มีตั้งแต่ ขนาด 6 mm. – 65 mm. 

“ประแจเมต้า ไม่มีพัง มีแต่หาย”